Spotkanie II

14 listopada 2023 r., godz. 11.00

Dr hab. Monika Kresa, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Jak powstaje język w filmie? – „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego z perspektywy konsultantki językowej

Abstrakt:

Na stylizację językową w filmie można patrzeć z różnych perspektyw. Najczęstszą z nich jest pojmowanie stylizacji jako utrwalonego wyniku działań na tekście. O wiele rzadziej myśli się o niej z perspektywy procesualnej i uwzględnia czynniki, które doprowadziły do jej powstania w takim a nie innym kształcie. Jednym z takich czynników jest wieloautorskość tkanki językowej filmu, o której w różnym stopniu decydują reżyser, scenarzysta, aktorzy i (często, choć nie zawsze) konsultant językowy.

Podczas wystąpienia opowiem o stylizacji językowej zastosowanej w ostatnim filmie Wojciecha Smarzowskiego (Weselu z 2021 roku). Nie będę się jednak w nim skupiać wyłącznie na efekcie zabiegów stylizacyjnych i ich wykładnikach. W związku z tym, że współpracowałam przy tworzeniu tego filmu jako konsultantka językowa, chciałabym spojrzeć na zastosowaną w nim stylizację jako na proces, na który składały się różne etapy, między innymi tworzenie scenariusza i praca z aktorami na planie filmowym. Podczas wystąpienia zaprezentuję fragmenty scenariusza oraz opowiem o doświadczeniu pracy z Mateuszem Więcławkiem – aktorem wcielającym się w rolę młodego Antka. Na marginesie tych rozważań opowiem także o innych filmach i serialach (np. Sami swoi, Diagnoza, Wesele, Chłopi) i wpływie konsultantów na kształt ich warstwy językowej.