Miesiąc: kwiecień 2024

Spotkanie VI

9 IV 2024 r., godz. 11.00

dr hab. Maria Mocarz-Kleindienst, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Przekład filmowy i kino gatunków

Abstrakt:

Wzrost liczby produkcji filmowych przekłada się na ilość dokonywanych tłumaczeń filmowych. Gatunek filmowy – jako podstawowa operacyjna i funkcjonalna jednostką taksonomii filmowej – może mieć wpływ na sposób przekładu w filmie. Celem wystąpienia jest pokazanie wpływu czynnika genologicznego na jakość i ilość przetłumaczonego materiału werbalnego w ścieżce dialogowej (w ramach przekładu międzyjęzykowego), a także materiału wizualnego, tj. obrazu (w ramach przekładu intersemiotycznego, jakim jest audiodeskrypcja). W wystąpieniu przedstawię propozycję metody badania przekładu kodu werbalnego i wizualnego z uwzględnieniem cech gatunkowych wybranych produkcji filmowych (dramatu rodzinnego, filmu katastroficznego, komedii i melodramatu).​