Miesiąc: marzec 2024

Spotkanie V

19 III 2024 r., godz. 11.00

prof. Monika Woźniak, Instytut Badań Europejskich, Amerykańskich i Międzykulturowych, Uniwersytet Sapienza w Rzymie

Porozmawiajmy o udach dziewicy: kilka uwag o specyfice dialogu w filmach historycznych

Abstrakt:

W produkcjach historycznych dialog, oprócz funkcji pełnionych także w innych gatunkach filmowych, spełnia dodatkową rolę: wzmacnia poczucie dystansu czasowego świata przedstawionego na ekranie, ale zarazem pomaga w zrozumieniu rzeczywistości, która nie zawsze jest widzowi dobrze znana. Środkiem służącym do osiągnięcia tego celu jest przede wszystkim archaizacja języka, jednak jej strategie różnią się zarówno w zależności od epoki, w której rozgrywa się dany film, jak i od utrwalonych praktyk w kinematografiach różnych krajów. W swoim wystąpieniu porównam strategie kreacji dialogu historycznego w filmach polskich, angielskich i amerykańskich oraz włoskich: na wybranych przykładach pokażę także problemy przekładowe wynikające z odmienności tych strategii i z nieprzystawalności historycznych form językowych używanych w tego rodzaju produkcjach audiowizualnych.