Miesiąc: grudzień 2023

Spotkanie III

12 grudnia 2023 r., godz. 11.00

mgr Joanna Byszuk, Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Głosy w telewizorze – czyli jak z pomocą stylometrii badać idiolekty w serialach

Abstrakt

Chociaż ostatnich w dwóch dekadach obserwujemy renesans seriali, tym razem niekoniecznie związanych z dystrybucją telewizyjną, wciąż jednak rzadko są one przedmiotem badań językoznawczych. Tymczasem, jak zauważyła pionierka badań nad językiem seriali, Monika Bednarek, stanowią one bezcenne źródło wiedzy nie tylko o danym utworze, ale także trendach w języku, strategiach stylizacji i charakteryzacji, oraz, w pewnym stopniu, cechach języka mówionego.
W niniejszym wystąpieniu przedstawię najważniejsze cechy języka właściwe dla produkcji seryjnych oraz zademonstruję, w jaki sposób kwantytatywne metody analizy języka, takie jak stylometria, mogą być pomocne w badaniu idiolektów, a w szczególności spójności charakteryzacji określonych postaci.