Miesiąc: wrzesień 2023

Spotkanie I

17 października 2023 r., godz. 11.00

prof. dr. hab. Bogusław Skowronek, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Język w filmie – nowy obszar lingwistyki mediów

Abstrakt:

Dziś nie ulega wątpliwości, że badania języka w filmie są równie ważne, jak badania języka w prasie, radiu, telewizji czy internecie. W wystąpieniu chciałbym podkreślić wagę zagadnienia oraz wskazać przyczyny dotychczasowego pomijania dyskursu filmowego w analizach polszczyzny medialnej. Zaproponuję również główne parametry strony werbalnej w dziele filmowym, które można poddawać językoznawczemu oglądowi. Omówię także główne metodologie lingwistyczne, które wydają się być najbardziej efektywne w badaniach filmowych dialogów.