Miesiąc: luty 2024

Spotkanie IV

13 lutego 2024 r., godz. 11.00

dr hab. Marcin Cybulski, Wydział Nauk Humanistycznych, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Walka z alkoholizmem w radzieckiej sztuce audiowizualnej

Abstrakt:

Wystąpienie poświęcone zostanie problematyce walki z alkoholizmem, która to walka towarzyszyła Związkowi Radzieckiemu od początku jego funkcjonowania właściwie aż do rozmontowania struktur ZSRR w początkach lat 90. XX wieku. Kolejne kampanie antyalkoholowe, ogłaszane od roku 1918 (jeszcze w Rosji Radzieckiej) aż do czasów pieriestrojki, znalazły swoje odzwierciedlenie w przeróżnych gałęziach sztuki – w tym także w plakacie propagandowym i filmie. To właśnie plakat i radziecki film komediowy, będące wdzięczną substancją badawczą, staną się obiektem studiów w niniejszym wystąpieniu. Analizie poddane zostaną najciekawsze – zdaniem autora – plakaty i radzieckie komedie filmowe, które w różnoraki sposób celowały w pijaństwo, alkoholizm i towarzyszące im konsekwencje.