Pracownia Wielkiego Słownika Języka Polskiego Instytutu Języka Polskiej Akademii Nauk w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w cyklu comiesięcznych spotkań naukowych pod hasłem Wokół języka w filmie. Celem naszych zebrań będzie prezentacja najświeższych tendencji i dokonań w zakresie stosunkowo nowej tematyki badawczej, jaką są lingwistyczne studia nad płaszczyzną werbalną mediotekstów filmowych. Zapoznamy się zarówno z różnorodnymi koncepcjami teoretycznymi, dotyczącymi relacji między językiem, filmem i otoczeniem społeczno-kulturowym, jak i wynikami analiz konkretnych dzieł kina polskiego i światowego. Wśród referentów znajdą się goście z różnych ośrodków naukowych w kraju i za granicą. Nasze spotkania odbywać się będą w trybie hybrydowym. Uczestników z Krakowa zapraszamy do sali konferencyjnej IJP PAN (Aleja Mickiewicza 31, 1. piętro), natomiast wszyscy z Państwa, którzy chcieliby wysłuchać referatów oraz wziąć udział w dyskusjach zdalnie, będą mogli połączyć się z nami za pośrednictwem platformy Zoom. Gorąco zapraszamy!

Spotkanie II

14 listopada 2023 r., godz. 11.00

Dr hab. Monika Kresa, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Jak powstaje język w filmie? – „Wesele” Wojciecha Smarzowskiego z perspektywy konsultantki językowej

Abstrakt:

Na stylizację językową w filmie można patrzeć z różnych perspektyw. Najczęstszą z nich jest pojmowanie stylizacji jako utrwalonego wyniku działań na tekście. O wiele rzadziej myśli się o niej z perspektywy procesualnej i uwzględnia czynniki, które doprowadziły do jej powstania w takim a nie innym kształcie. Jednym z takich czynników jest wieloautorskość tkanki językowej filmu, o której w różnym stopniu decydują reżyser, scenarzysta, aktorzy i (często, choć nie zawsze) konsultant językowy.

Podczas wystąpienia opowiem o stylizacji językowej zastosowanej w ostatnim filmie Wojciecha Smarzowskiego (Weselu z 2021 roku). Nie będę się jednak w nim skupiać wyłącznie na efekcie zabiegów stylizacyjnych i ich wykładnikach. W związku z tym, że współpracowałam przy tworzeniu tego filmu jako konsultantka językowa, chciałabym spojrzeć na zastosowaną w nim stylizację jako na proces, na który składały się różne etapy, między innymi tworzenie scenariusza i praca z aktorami na planie filmowym. Podczas wystąpienia zaprezentuję fragmenty scenariusza oraz opowiem o doświadczeniu pracy z Mateuszem Więcławkiem – aktorem wcielającym się w rolę młodego Antka. Na marginesie tych rozważań opowiem także o innych filmach i serialach (np. Sami swoi, Diagnoza, Wesele, Chłopi) i wpływie konsultantów na kształt ich warstwy językowej.

Spotkanie I

17 października 2023 r., godz. 11.00

prof. dr. hab. Bogusław Skowronek, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Język w filmie – nowy obszar lingwistyki mediów

Abstrakt:

Dziś nie ulega wątpliwości, że badania języka w filmie są równie ważne, jak badania języka w prasie, radiu, telewizji czy internecie. W wystąpieniu chciałbym podkreślić wagę zagadnienia oraz wskazać przyczyny dotychczasowego pomijania dyskursu filmowego w analizach polszczyzny medialnej. Zaproponuję również główne parametry strony werbalnej w dziele filmowym, które można poddawać językoznawczemu oglądowi. Omówię także główne metodologie lingwistyczne, które wydają się być najbardziej efektywne w badaniach filmowych dialogów.